Αντικείμενα

Σε αυτήν την κατηγορία, περιλαμβάνονται διακοσμητικά, κυρίως μικρών διαστάσεων, τα οποία έχουν ως βασικό υλικό τους τον πηλό και το ξύλο. Ο πηλός χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση κυρίως λουλουδιών καθώς και άλλων μορφών, οι οποίες συνδυάζονται με ξύλα τα οποία έχουν βρεθεί στη θάλασσα (και έχει αλλοιωθεί η υφή τους και το σχήμα τους). Επίσης, κομμάτια από ξύλο κόβονται και επεξεργάζονται με μικτές τεχνικές, δίνοντας μικρά αντικείμενα διακόσμησης, με παραλλαγές πάνω σε ένα κύριο θέμα.

Comments are closed.