Φωτισμός-Περιγραφή

Η διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής φωτιστικών άρχισε με την έρευνα του πώς αντικείμενα καθημερινής χρήσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εξαρτήματα σε κατασκευές. Με την κατάλληλη επεξεργασία και σύνδεση, αντικείμενα όπως κρεμάστρες, κόσκινα, μπουκάλια κλπ. δίνουν κατασκευές, οι οποίες παίζουν με τις αναλογίες και τη γεωμετρία, πολλές φορές δίνοντας μοτίβα με τη σύνδεση ίδιων αντικειμένων. Παράλληλα, η επεξεργασία των επιφανειών τους, έχει ως αποτέλεσμα παραλλαγές όσον αφορά τις υφές και τα χρώματα.

Comments are closed.